مجموعه تولید پرچم اصفهان فلگ کار خود را در سال 1392 آغاز نمود.
این مجموعه ابتدا با چاپ پرچم های متداول رومیزی و تشریفات کار خود را آغاز نمود.
سپس با گسترده تر شدن کارها، انواع میله و پایه را هم به پرچم های خود اضافه نمود.

هیچ محصولی یافت نشد.